Όροι χρήσης

 • Με την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα https://traveltransfer.gr/, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, της Πολιτικής Απορρήτου και τους σχετικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών https://traveltransfer.gr/privacy-policy/). Συμφωνείτε ρητά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και Ανώνυμων Πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς στη χώρα όπου συλλέχθηκαν καθώς και σε άλλες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών), όπου οι νόμοι σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών ενδέχεται να είναι λιγότερο αυστηροί από τους νόμους της χώρας σας.
 • Συλλέγουμε τόσο προσωπικές πληροφορίες όσο και μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας υποβάλετε εθελοντικά κατα την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα https://traveltransfer.gr/. Συλλέγουμε πληροφορίες που υποβάλλετε στη διαδικασία δημιουργίας της παραγγελίας σας. Παράδειγμα, η διαδικασία κράτησης απαιτεί να μας δώσετε το όνομά-επίθετο σας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν μας στείλετε ένα e-mail ή συμπληρώσετε τη φόρμα “Επικοινωνήστε μαζί μας” μέσω της υποδοχής, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το πλήρες περιεχόμενο του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων αν χρειαστεί και άλλων πληροφοριών που παρέχετε. Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλες δραστηριότητες που θέτουμε στη διάθεση σας, θα συλλέξουμε τις πληροφορίες που προσδιορίζονται μαζί με τη δραστηριότητα αυτή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες.
 • Μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, για εσάς από άλλες πηγές με τις οποίες έχετε εγγραφεί, εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνάψει σύμπραξη (“Συνεργάτες”) ή άλλα τρίτα μέρη. Μπορούμε να συσχετίσουμε αυτές τις πληροφορίες με τις άλλες προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι οι τρίτοι προμηθευτές τέτοιων πληροφοριών τη χειρίζονται σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου.
 • Εάν μας παρέχετε ανατροφοδότηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τέτοια σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συσχετίζουμε τέτοιου είδους σχόλια με τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα συλλέξουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται σε αυτά τα σχόλια και θα αντιμετωπίσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σε αυτό σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.
 • Η πλατφόρμα Taveltransfer παρέχει ένα μέσο που επιτρέπει στα άτομα που επιδιώκουν τη μεταφορά σε ορισμένους προορισμούς (“αναβάτες”) να συνοδεύονται από άτομα που οδηγούν προς ή μέσω αυτών των προορισμών (“Οδηγοί”). Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, αυτές οι υπηρεσίες ορίζονται συλλογικά ως “Υπηρεσίες”. Η παρούσα Συμφωνία περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη χρήση και συμμετοχή σας στη πλατφόρμα Taveltransfer.
 • Η παρούσα Σύμβαση ισχύει με τη χρήση της Πλατφόρμας Taveltransfer ή των Υπηρεσιών για Νέους Χρήστες και κατά τις ημερομηνίες δημοσίευσης οποιωνδήποτε μεταγενέστερων τροποποιήσεων της παρούσας Σύμβασης για όλους τους τρέχοντες Χρήστες. Μπορείτε να τερματίσετε τη συμμετοχή σας στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο κατά την παραλαβή από εμάς της γραπτής ή ηλεκτρονικής σας ειδοποίησης τερματισμού. Είτε εμείς είτε εσείς, μπορούμε να τερματίσουμε τη συμμετοχή σας στην Πλατφόρμα Taveltransfer, αφαιρώντας τις Πληροφορίες σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, χωρίς εξήγηση, αποτελεσματικό όταν στέλνετε γραπτή ή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο. Με αυτόν τον τερματισμό, θα καταργήσουμε όλες τις πληροφορίες σας από τους διακομιστές μας, αν και μπορούμε να διατηρήσουμε ένα αρχειοθετημένο αντίγραφο αρχείων που έχουμε για εσάς όπως απαιτείται από το νόμο ή για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Διατηρούμε αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αποκλείσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών στο μέλλον, για οποιονδήποτε λόγο ή μη. Ακόμα και μετά τη λήξη της συμμετοχής σας στην πλατφόρμα Taveltransfer, η παρούσα συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ.

 

Με τη χρήση της Υπηρεσίας, ο Οδηγός αντιπροσωπεύει, εγγυάται και συμφωνεί ότι:

 • O οδηγός είναι τουλάχιστον 18 ετών.
 • Ο οδηγός αυτός διαθέτει έγκυρη άδεια οδήγησης και έχει εξουσιοδότηση να εκμεταλλεύεται αυτοκίνητο όχημα και διαθέτει όλες τις κατάλληλες άδειες, εγκρίσεις και εξουσιοδότηση για τη μεταφορά σε τρίτους σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.
 • Ο οδηγός αυτός έχει στην κατοχή του ή έχει το νόμιμο δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το όχημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Οδηγός όταν δέχεται τους Επιβάτες και το όχημα αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και πληροί τα πρότυπα ασφαλείας της βιομηχανίας και το σύνολο του ισχύοντος νόμιμου και κρατικού τμήματος απαιτήσεων για αυτοκίνητο όχημα ειναι ευγενικο.
 • Ο Οδηγός έχει μια έγκυρη πολιτική ασφάλισης αστικής ευθύνης (σε ποσά κάλυψης συμβατά με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις) για τη λειτουργία αυτού του οχήματος του οδηγού για να καλύψει τυχόν προβλεπόμενες απώλειες που σχετίζονται με την παροχή οδηγών σε οδηγούς.
 • Ο οδηγός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από ή που προβάλλεται ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο Οδηγός για τη μεταφορά των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σωματικών βλαβών, θανάτου και υλικών ζημιών.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με μηχανοκίνητο όχημα, ο Οδηγός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε ισχύουσες νομοθετικές ή εξειδικευμένες απαιτήσεις για μηχανοκίνητα οχήματα και για όλες τις απαραίτητες επαφές με τον ασφαλιστικό φορέα του οδηγού.
 • Ο οδηγός θα δεχτεί μόνο τους επιβάτες χρησιμοποιώντας το όχημα που έχει αναφερθεί στη συμφωνια.
 • Ο οδηγός δεν θα κάνει διακρίσεις ή δεν παρενοχλεί κανέναν λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, φύλου, ταυτότητας φύλου, σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, ιατρικής κατάστασης, οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Αποσκευές

 • Κατά την κράτηση της μεταφοράς σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε τις ακριβείς αποσκευές που θα μεταφέρετε μαζί σας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας. Είναι δική μας ευθύνη να ορίσετε ένα σωστό τύπο αυτοκινήτου στη μεταφορά σας με βάση τις δηλωμένες αποσκευές και τον αριθμό των επιβατών. Σημειώστε ότι μεταξύ άλλων παραμέτρων, η τιμή που δίνεται και ο τύπος αυτοκινήτου που έχει ανατεθεί στην υπηρεσία μεταφοράς σας υπόκεινται σε δηλωμένα κομμάτια αποσκευών. Αν φτάσετε με περισσότερες αποσκευές από αυτές που υποβάλατε στην κράτησή σας και δεν ταιριάζουν στον κορμό του αυτοκινήτου, ο οδηγός μας θα χαρεί να σας βοηθήσει να πάρετε ένα επιπλέον ταξί από το περίπτερο ταξί. Η εταιρεία μας Traveltransfer δεν φέρει καμία ευθύνη για όλα τα έξοδα που προκύπτουν σε περίπτωση που απαιτείται πρόσθετο όχημα για τη μεταφορά μη δηλωμένων υπερβολικών αποσκευών, ούτε η υπηρεσία μεταφοράς υπόκειται σε επιστροφή λόγω υπερβολικών αποσκευών.

 

Για τις υπηρεσίες μεταφοράς, ένα κομμάτι αποσκευών είναι μια βαλίτσα κανονικού μεγέθους ή φέρει χειραποσκευές με μέγιστο συνδυασμένο μέγεθος 158 cm (μήκος + πλάτος + ύψος). Η μεταφορά αποσκευών αποτελεί επίσης ένα κομμάτι αποσκευών και πρέπει να δηλωθεί κατά την κράτηση. Εάν η βαλίτσα σας είναι υπερμεγέθης υπερβαίνει τις προαναφερόμενες διαστάσεις, τότε πρέπει να δηλώσετε 2 κομμάτια αποσκευών αντί. Μικρότερα αντικείμενα που ταιριάζουν στο χώρο των ποδιών των επιβατών, όπως μια θήκη φωτογραφικών μηχανών ή μια μικρή τσάντα ώμου, δεν χρειάζεται να δηλώνονται. Οποιοσδήποτε άλλος ειδικός εξοπλισμός, όπως εξοπλισμός για σκι ή μουσικό όργανο με υπέρμετρες διαστάσεις, πρέπει να δηλώνεται ως 1 τεμάχιο αποσκευών και να αναφέρεται στις σημειώσεις ταξιδιώτη (ειδικό αίτημα) κατά τη διαδικασία κράτησης.

 

Η μεταφορά των αποσκευών και άλλων αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά. Αυτός ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο ιδιωτικής ασφάλισης που έχετε αναλάβει πριν από την αναχώρηση. Η αποδοχή σας από αυτή τη Σύμβαση και τους Όρους και Προϋποθέσεις της θεωρείται σιωπηρή συμφωνία ότι σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνετε στις αποσκευές σας ή δεν μεταφέρετε αντικείμενα που παραβιάζουν τη νομοθεσία της χώρας στην οποία θα προσφερθούν οι μεταφορές ( πυροβόλα όπλα κ.λπ.), ούτε εκείνα που ενδέχεται να είναι επιβλαβή για οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε στοιχεία υπερβολικού μεγέθους, βάρους, ευπάθειας ή αλλοιώσεως. Εκτός αν ταξιδεύετε με σκύλο οδηγό / σκύλο βοήθειας, τα ζώα δεν επιτρέπονται.

 

Πολιτικη κράτησης διαδρομής.

 • Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που λαμβάνετε μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς καλωσορίσματος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που έχετε δηλώσει κατά την κράτηση. Μόλις η σύμβαση καταστεί νομικά δεσμευτική, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών σχετικά με τυχόν σφάλματα σε αυτήν τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη υπηρεσία μεταφοράς.
 • Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται διόδια, καύσιμα και όλοι οι νόμιμοι φόροι. Δεν συμπεριλαμβάνονται τρόφιμα, ποτά και εισιτήρια μουσείων/αρχαιολογικών χώρων.
 • Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης χρημάτων μέσω e-mail.
 • Για υπηρεσίες μεταφοράς, η ακύρωση / αλλαγή είναι δωρεάν αν λάβουμε σχετική ειδοποίηση από εσάς τουλάχιστον 6 (έξι) ώρες πριν από τον πραγματικό χρόνο παραλαβής. Για την ακύρωση ή την αλλαγή της μεταφοράς σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου +30 694 2045528 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Οι αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν αμέσως μετά την επιβεβαίωσή τους από έναν εκπρόσωπο υποστήριξης πελατών. Εάν δεν μας ειδοποιήσετε μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 ωρών ή δεν εμφανιστούν στη θέση παραλαβής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το προπληρωμένο ποσό για την εκτέλεση της μεταφοράς θεωρείται το ποσό της συμβατικής ποινής που αποζημιώνει την Καλωσορίσατε με την ζημία που προκλήθηκε από την καθυστερημένη ακύρωση.

Αίτημα από εσάς όσον αφορά τις αλλαγές της παραλαβής, της απόρριψης, του χρόνου και των αποζημιώσεων αποσκευών μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις με βάση την τοπική ρύθμιση κάθε πόλης προορισμού. Η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει και να δεχτεί οποιεσδήποτε πρόσθετες πληρωμές ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν την αλλαγή. Σε περίπτωση μη απάντησης από την πλευρά σας ή απουσίας πληρωμής, η TravelTransfer δεν μπορεί να προχωρήσει στη διαμονή της μεταφοράς σας και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την υπηρεσία μεταφοράς.

 

Πολιτική κράτησης εκδρομής.

 • Οι αναγραφόμενες τιμές αναφέρονται σε νόμισμα ευρώ (€), αφορούν εκδρομές από 1 έως 4 άτομα. Απαράιτητη προυπόθεση η ενημέρωση του πελάτη προς την εταιρεία μας για τα πλήρη ονόματα του κάθε επιπλέον ατόμου που θα συμετάσχει.
 • Απαιτείται αποστολή αποδeικτικού κατάθεσης χρημάτων μέσω e-mail.
 • Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται διόδια, καύσιμα και όλοι οι νόμιμοι φόροι. Δεν συμπεριλαμβάνονται τρόφιμα, ποτά και εισιτήρια μουσείων/αρχαιολογικών χώρων.
 • Για υπηρεσίες μεταφοράς, η ακύρωση / αλλαγή είναι δωρεάν αν λάβουμε σχετική ειδοποίηση από εσάς τουλάχιστον 1 (μία) μέρα πριν από τον πραγματικό χρόνο παραλαβής. Για την ακύρωση ή την αλλαγή της μεταφοράς σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου +30 694 2045528 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Οι αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν αμέσως μετά την επιβεβαίωσή τους από έναν εκπρόσωπο υποστήριξης πελατών. Εάν δεν μας ειδοποιήσετε μέσα στο χρονικό διάστημα των 6 ωρών ή δεν εμφανιστούν στη θέση παραλαβής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το προπληρωμένο ποσό για την εκτέλεση της μεταφοράς θεωρείται το ποσό της συμβατικής ποινής που αποζημιώνει την Καλωσορίσατε με την ζημία που προκλήθηκε από την καθυστερημένη ακύρωση.

Αίτημα από εσάς όσον αφορά τις αλλαγές της παραλαβής, της απόρριψης, του χρόνου και των αποζημιώσεων αποσκευών μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις με βάση την τοπική ρύθμιση κάθε πόλης προορισμού. Η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσει και να δεχτεί οποιεσδήποτε πρόσθετες πληρωμές ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν την αλλαγή. Σε περίπτωση μη απάντησης από την πλευρά σας ή απουσίας πληρωμής, η TravelTransfer δεν μπορεί να προχωρήσει στη διαμονή της μεταφοράς σας και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την υπηρεσία μεταφοράς.

 

Πολιτική πληρωμών.

 •   Για τις κρατησεις μεταφορών αλλά και εκδρομών που το συνολικό τους ποσό ξεπερνάνει τα 80€  μέσα απο το διαδίκτυο απαιτεί προκαταβολή 10% στο συνολικό ποσό μέσα σε 24 ώρες απο την ώρα της κράτησης.
 • Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Στον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Β) Μέσο ηλεκτρονικου POS της ιστοσελίδας.

Γ) Μέσο PayPal της εταιρείας ([email protected])

 • Σε περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποιήσει κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας της Travetransfer για την προκαταβολή, θα πρέπει να αποστείλει το αποδεικτικό πληρωμής στο e-mail της εταιρείας που ειναι το [email protected]

 

Πολιτική  ακύρωσης επιστροφής χρημάτων.

 • Η ακύρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί 6 (έξι) ώρες οπριν απο την διαδρομή και 1 (μια) μέρα για τις εκδρομές, πριν από τη μεταφορά ή εκδρομή, επιστρέφεται η προκαταβολή που είχε πραγματοποιήσει ο πελάτης.
 • Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης ή μη εμφάνισης του πελάτη, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη πραγματοποιείτε με τον ίδιο τρόπο που ειχε κάνει την πληρωμή ο πελάτης κατα την πληρωμή. Η επιστροφή χρημάτων προς τον πελάτη μπορεί να διαρκέσει απο 3 μέχρι 20 εργάσιμες μέρες.

 

Ασφάλεια.

 • Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας βασισμένες στη βιομηχανία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Παρόλο που έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, καμία εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μας, δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τους κινδύνους ασφαλείας για Προσωπικές Πληροφορίες.